Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Levekostnader i Canada InnlosjeringStipender og priser Andre stipender
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Andre stipender for studier i Canada
 

Andre stipender for studier i Canada

Det finnes forskjellige organisasjoner i Canada som administrerer stipender, men disse er vanligvis rettet mot høyere grads studenter og professorer som studerer, eller forsker i et visst fag; kanadiske studier er et typisk felt hvor stipender blir utdelt. Studenter bør sjekke i hjemlandet om det finnes offentlige eller private organisasjoner som tilbyr økonomisk støtte til studenter som ønsker å studere i utlandet.

Canadian International Development Agency Scholarships 
- Flere stipender er tilgjengelige for studenter som ønsker å avslutte studiene i Canada.

International Council for Canadian Studies 
-Flere stipender tilbys for praksisplasser, høyere grads forskning og postdok forskning om Canada.

International Development Research Centre (IDRC) Funding
- IDRC gir økonomisk støtte til forskningsaktiviteter som har som formål å hjelpe utviklingsland og deres innbyggere.

International Scholarship Programs for Study in Canada
- Den kanadiske regjeringen tilbyr stipender til internasjonale studenter som vil studere i Canada.

Ontario Graduate Scholarship Program (OGS)
- Dette programmet eksisterer for å oppmuntre fortrefflighet i høyere grads studier.

Quebec Exemption from Differential Tuition Fees
- Regjeringen i provinsen Quebec gir fritak fra betaling av ekstra skolepenger til internasjonale studenter som kvalifiserer.

Québec Merit Fellowships Program for Foreign Students
 - Stipender for doktorgradsforskning, postdok stipendiater, og stipender for kortere forskningsopphold eller faglig utvikling.

The Rotary Foundation's Ambassadorial Scholarships
 - Verdens største internasjonale stipendprogram, støttet av private midler, tilbyr mer en 1,000 stipender i året.

Visiting Fellowships in Canadian Government Laboratories 
- National Research Council (NRC) tilbyr stipendiatstillinger til kommende forskere og ingeniører.

The Trudeau Foundation Doctoral Scholarships Programme
 

- Femten nye stipender er tilgjengelige hvert år til utmerkede doktorgradskandidater i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Studentvisum >>